svensk flagga   finsk flagga   english flag  

Saaristomeren biosfäärialue – ihminen ja luonto tasapainossa

Mikä biosfäärialue oikein on ?

Katja Bonnevier.

Saaristomeren biosfäärialue

Kuva Destination Finland Seaside Kb - © All rights reserved

Saaristomeren biosfäärialue on sekä alue että toimintaohjelma. Maantieteellinen alue koostuu tuhansista Turun saariston saarista ja luodoista. Alueen on nimennyt biosfäärialueeksi Unesco, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Nimeämisen perusteena on saariston arvokas luonto ja saaristoon kehittynyt erityinen kulttuuri, jossa ihmisten elämä on jo pitkään ollut vahvasti sidoksissa mereen. Nimitys voidaan nähdä yhtenä tapana kannustaa alueen toimijoita ottamaan huomioon alueen mittaamattoman arvokas luonto ja kulttuuri aluetta kehitettäessä. Unescon nimitys antaa suuren painoarvon myös alueen säilyttämiselle asuttuna ja elinkeinoelämän kehittämiselle, eikä se siten ole kehityksen esteenä. Alueen on tarkoitus toimia mallina muille vastaavanlaisille rannikko- ja saaristoalueille.

Biosfäärialueessa ei siten ole kyse pelkästään statuksesta, vaan biosfäärialue on myös ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, joka auttaa säilyttämään saariston ainutlaatuisen luonnon ja saaristoyhteisön sekä kannustaa samalla tulevaisuuden yhteiskunnallisia tarpeita vastaavaan kehitykseen. Biosfäärialue on olemassa kaikkia varten ja pyrkimyksenä on koota kaikki intressit ja tarpeet biosfäärialueen ”katon” alle tasapainoisten kehittämisratkaisujen löytämiseksi.

Saaristomeren biosfäärialue

Kuva Destination Finland Seaside Kb - © All rights reserved


Mitä Saaristomeren biosfäärialueen puitteissa tehdään?

Biosfäärialueella on monia aktiivisia toimijoita, jotka edistävät alueen kestävää kehitystä päivittäisessä toiminnassaan. Biosfäärialue muodostaa näiden toimijoiden välisen yhteistyöverkoston ja luoda alueelle yhteiset suuntaviivat. Länsi-Turunmaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen liitto ja TE-keskus ovat kaikki biosfäärialueen toiminnan taustalla olevia merkittäviä organisaatioita. Ohjelmaan sisältyy tiettyjä erityisiä painopistealueita Saaristomerellä. Näitä ovat arvokkaiden luontotyyppien suojelu, kuten kauniiden luonnonniittyjen umpeen kasvamisen ehkäiseminen laiduntamalla ja hoitamalla, rannikkovesialueidemme hoito, luonto- ja kulttuurimatkailu ja saaristoyhteisön sopeuttaminen muutoksiin. Biosfäärialueen kautta halutaan lisätä ympäristötietoisuutta ja kannustaa edistämään Saaristomeren biosfäärialueen ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.

Berghamn - Houtskari

Biosfäärialueen kautta halutaan lisätä ympäristötietoisuutta ja kannustaa edistämään Saaristomeren biosfäärialueen ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.


Saaristomeren luonnonniityt ja laiduneläimet

Laiduntaminen ja hoito pitivät vielä 1900-luvun puolivälissä korkean ja tiheän kasvillisuuden poissa saariston kauniista perinnemaisemista: lehtoniityiltä, kedoilta, rantaniityiltä ja hakamailta. Satumaisen kauniilla maisemilla on myös suuri ekologinen arvo, koska harvinaisia lajeja on paljon. Perinteinen maatalous on katoamassa ja laiduneläimet, jotka aikaisemmin hoitivat luonnonniittyjen laiduntamisen, ovat vähentyneet voimakkaasti. Viimeisimmän vuosikymmenen aikana on tämän vuoksi jouduttu aloittamaan uuden mallin luominen saariston vanhojen laidunmaisen suojelemiseksi. Kansallispuiston alueita hoitava Metsähallitus on jo usean vuosikymmenen ajan hoitanut perinnemaisemia valtion omistamilla mailla biosfäärialueella. Alueita on raivattu ja eläinten omistajien kanssa on tehty sopimuksia laiduneläinten saamiseksi saarille.

Berghamn - Houtskari

Monet luonnonniityt ovat kasvamassa umpeen ja siksi on jouduttu valitsemaan kaikkein arvokkaimmat alueet, jotka ovat hoidon tarpeessa. Kansallispuiston alueella luontoalueita on hoidettu joillakin saarilla jo usean vuosikymmenen ajan. Metsähallitus, ympäristöviranomaiset, yhdistykset, kunnat ja niiden maanomistajat ja maanviljelijät ovat luoneet biosfäärialueen puitteissa yhteistyötä, jonka tavoitteena on ollut sekä yksityissomisteisten että valtion omistamien perinnemaisemien suojelu ja pienimuotoisen eläintenpidon tukeminen.

Berghamn - Houtskari

EU:n erityisympäristötuki maatalouden yhteydessä toteutettavaan luonnonsuojeluun on tullut hyvään tarpeeseen yksityisillä mailla sijaitsevien perinneympäristöjen suojelun kehittämisen tukemiseksi maanviljelijöiden keskuudessa. Laiduneläinten liha on kysytty tuote, jota eläinten omistajat myyvät suoramyyntinä.

Katja Bonnevier.


Linkit:

>>> Saaristomeren biosfäärialue

>>> luontoon.fi - UNESCO:n Ihminen ja biosfääri.

>>> Metsähallitus - Kestävän luontomatkailun kehittäminen Unescon Saaristomeren... biosfäärialueilla

>>> Samassa veneessä

Go to Top